Zero IT Config™

Zero IT Config™ je další technologické zlepšení, které radikálně zjednodušuje konfiguraci a správu sítí ZoneFlex™, tato vymoženost je založena na intuitivním webovém rozhraní, díky kterému je každý uživatel s alespoň základní znalostí počítačových sítí schopen nakonfigurovat celou síť v řádu minut. Zero IT Config™ také umožňuje automatické dynamické zabezpečení – není třeba zaměstnávat IT odborníky, ani obtěžovat koncové uživatele složitým nastavením hesel či certifikátů, vše je totiž zajištěno pomocí intuitivního webového autentizačního portálu. Po úspěšné autentizaci uživatele v doméně (i s možností radius serveru či služby Active directory) probíhá automatické stažení appletu (ze ZoneDirectoru™ do uživatelova koncového zařízení), který nakonfiguruje unikátní klíč a nezbytné nastavení bezdrátové sítě. Na pozadí tohoto procesu probíhá rozhodování o důvěryhodnosti zařízení a na základě výsledku se ZoneDirector™ rozhodne do jaké sítě, popř. s jakými právy a omezeními, bude zařízení umístěno. Tato technologie jde ruku v ruce se stále častějším trendem benevolence podniků vůči požadavku zaměstnanců zapojit si do sítě své vlastní privátní zařízení - BYOD (Bring Your Own Device).