Unleashed

Bezkontrolérový operační systém Unleashed zachovává nejdůležitější podnikové vlastnosti kontrolérového řešení Ruckus ZoneDirector i bez použití tohoto centrálního boxu, čili jedno AP v síti se stane tzv. Master AP nahrazující přítomnost kontroléru. Takto vzniklá Unleashed síť může mít až 25AP s maximem do 512 klientů (počet AP i klientů není nijak licencován). Unleashed je možný provozovat na nejnovějších 802.11ac přístupových bodech R310, R500, R600, R710, T300, T301, T710 pouze přehrátím softwarové image.

V Unleashed clusteru je poté možno jakékoli AP označit za Master AP nahrazující kontrolér, nicméně i toto AP plně funguje pro klientský bezdrátový přístup, ostatní AP jsou pod MasterAP začleněna podobně jako pod ZD, tedy automaticky, jako MemberAP. V případě výpadku MasterAP nebo části sítě obsahující MasterAP, volí systém pomocí vzájemné „domluvy“ nové řídící AP. Přístupové body se totiž ve stanovených intervalech informují o aktuálním stavu a odezvě každého AP a v nouzovém případě je tento protokol využit i k volběnového MasterAP.

Přístup ke konfiguračnímu rozhraní je možný pomocí zadání webové domény unleashed.ruckuswireless.com do webového prohlížeče, následně je DNS požadavek odbaven aktuálním MasterAP a již je možno síť lokálně konfigurovat, případně lze systému definovat jednu fixní IP adresu, přes kterou je konfigurační rozhraní dostupné i v případě změny MasterAP. Stejně tak je možno definovat rozhraní pro externí dohledové systémy.

Klíčové vlastnosti systému Unleashed:

 • Centrální správa pomocí Master AP
 • Local data forwarding, L2 roaming (802.11k/r/v)
 • Guest Access Portal, Self Service Guest Acces
 • WebAuth, WIPSr / Hotspot, Social Media Login
 • D-PSK, BeamFlex+, ChannelFly a background scan
 • Band + load balancing
 • Až 25 AP, až 512 bezdrátových klientů
 • MESH, SNMP, Syslog, L3 rozhraní pro management systémy
 • R310, R500, R600, R710, T300, T301, T710, T710s
 • WLAN priorita
 • Lokální i online upgrade
 • Rozhraní v českém jazyce
 • MasterAP resilency
 • DPI detekce aplikačního provozu
 • Možnost konfigurace i pomocí CLI
 • Nástroje pro troubleshooting (dump logy)
 • L3 management
 • Dopředná výměna (separátní support)
 • MESH, SNMP