FlexMaster™

FlexMaster▪ softwarová verze centralizovaného managementu bezdrátových sítí, vhodné pro nasazení v cloudu

▪ vysoká škálovatelnost na operátorské úrovni

▪ řízení až 10 000 přístupových bodů

▪ snadná konfigurace, detekce chyb, reportování a řízení rozsáhlých WLAN sítí

▪ nasazení, správa, údržba i optimalizace sítí probíhá z jednoho místa

▪ automaticky vyhledává zařízení v síti

▪ hromadná konfigurace a upgrady firmwarů

▪ snadná integrace do OSS systémů

▪ podpora standardních protokolů (SNMP, TR-069, SOAP, TCP, HTTP/S)

▪ profesionální nasazení