SCI (Smart Cell Insight)

Komplexní analytický nástroj pro sběr a vyhodnocení dat z provozu a chování klientů z řídících prvků Ruckus Wireless (ZoneDirector, SmartZone, SPoT, AP) s možností dlouhodobého uchovávání nasbíraných dat.

  • jeden server pro sběr statistik a agregaci metrik ze všech prvků Ruckus Wireless
  • možnost vyhledávání a hloubkové analýzy aktuálních i archivovaných dat
  • standardizované i vlastní reporty
  • ovládání rozhraní a tvorba/procházení reportů pomocí webového prohlížeče
  • vhodné i vzhledem k vyhlášce o poskytování internetu - server ve své databázi uchovává obrovské množství provozních i klientských dat
  • distribuce formou virtuálního serveru, licencováno po 1 AP licenci