BeamFlex™

Patentovaná technologie šíření signálu založená na více segmentové anténě BeamFlex, která optimalizuje šíření cesty signálu ke koncovému zařízení v co možné největší kvalitě, tedy s co nejlepším ziskem a snahou co nejvíce zvýšit odstup signálu od rušení. Anténa jako celek je složena z několika segmentů (nejvyšší modely mají 21 segmentů), kdy každý jeden segment má různou orientaci ve směru záření (jednotlivé segmenty mají úzkou směrovou charakteristiku) a zároveň jsou zde segmenty vertikálně a horizontálně polarizované. Řízení antény pak probíhá v reálném čase, kdy řídící čip antény vyhodnocuje rádiové prostředí v souladu s podmínkami koncového zařízení a elektricky zapíná/vypíná jednotlivé anténní segmenty v čase tak, aby signál dorazil v požadované kvalitě ke klientovi v rámci jeho časového slotu. Pro jednoduchost pochopení můžeme tento systém přirovnat ke směrové anténě, která se v rámci časového slotu otáčí za klientem a směřuje na něj své záření. Samozřejmostí je podpora prostorového multiplexu (tedy vícecestného šíření) za pomoci MIMO (Multiple Input – Multiple Output), kdy každý prostorový stream může být více segmentovou anténou poslán jinou cestou (myšleno různý směr, různá polarizace či přenos odrazem) a zároveň může být každý stream poslán v jeden čas na více segmentech a proti sobě fázově posunut, tedy vč. použití Transmit Beamforming (TxBF – úprava charakteristiky na základě rádiového čipu) - dochází tak k ještě významnějšímu posílení směrové charakteristiky vyzařování a potlačení interferencí. Výše zmíněnými systémy je docíleno několikanásobného zvýšení dosahu přístupových bodů Ruckus oproti konvenčním přístupovým bodům se všesměrovou charakteristikou. Tato vlastnost je zcela zřejmá v rádiově komplikovaných prostorách, jako jsou hliníkové haly, skladiště s kovovými regály nebo budovy ze železobetonu. Přístupové body Ruckus se sami přizpůsobují aktuálnímu stavu RF prostředí, proto v mnoha případech odpadá i nutnost provádění site survey a doladění antén při fyzické instalaci. Ruckus tak šetří čas a náklady na zprovoznění bezdrátové sítě.

Zvýšení anténního zisku pomocí kombinování BeamFlex a TxBF

Přístupové body Ruckus Wireless unikátně kombinují výhody vícesegmentové adaptivní antény BeamFlex s úpravou charakteristiky vysílače založeném na rádiovém chipu (tzv. TxBf - Transmit Beam Forming), což znatelně zlepšuje spolehlivost a propustnost bezdrátové sítě v reálném nasazení, ne v laboratoři.