SmartMesh™

Technologie založená na bázi bezdrátové komunikace mezi jednotlivými přístupovými body. Díky této koncepci se snižují náklady při návrhu a realizaci sítě, neboť není potřebné řešit propojení mezi jednotlivými přístupovými body běžnou kabeláží. Díky vysoko ziskovým anténám BeamFlexTM odpadá také nákladné měření a optimalizace signálu pro rovnoměrné a konstantní pokrytí všech prostor, přístupový bod se jednoduše zapojí ke zdroji elektrické energie (ať už adaptérem či pomocí PoE) a o zbytek se už centrálně postarají ZoneDirectorTM nebo software FlexMasterTM.Ti za pomoci vysoce sofistikovaných algoritmů vyberou nejlepší cesty rádiového signálu, samozřejmě s ohledem na vnější vlivy, tj. rušení cizím rádiovým signálem či odrazy od okolí. SmartMeshTM tedy vždy zaručuje spolehlivé spojení mezi uzly, a to i v případě výpadku jednoho či více bodů - v případě havárie se přepočte topologie a provoz probíhá po krátkém čase dále, ale jinou trasou.

SmartMesh™ topologie – automatická optimalizace